Saturday, March 12, 2005

Pinsan

Pinsan
(Para sa inyo: Ann, Gie at Nikki)

Pinsan...
Ilang araw na lamang ang nalalabi
Bago lumubog ang araw sa ating dalampasigan
Nais ko mang himukin itong sumikat habang-buhay
Ako'y tao lamang na kailangang sumabay sa agos ng panahon
Maaaring maipagdasal
Na habaan pa ang oras ng pagsasama
Ngunit paano kung ito'y ipagkait?

Nais kong iparating sa iyo
Na tunay ang mga ngiti at halakhak
Na dumalang ang pagpatak ng luha
Na ang bawat salita mo ay pinakinggan at inintindi
Na ang mga alaala ay hindi magtatapos sa kabila ng pamamaalam

Pinsan...
Magkikita rin tayong muli sa takdang panahon
Ako'y naniniwala
Ako'y naghihintay
Sa pagsisimula ng panibagong yugto sa piling mo...


No comments: